Pomiary elektryczne Brzesko, Kraków

 

Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów elektrycznych odbiorczych oraz okresowych instalacji elektrycznych. Według wytycznych normy PN-HD 60364-6:2016-07 każda nowo powstała lub modernizowana instalacja elektryczna powinna być zakończona wykonaniem pomiarów ochronnych i sporządzeniem protokołów po wykonawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi przebywających i zamieszkujących dany budynek.

 

Pomiary elektryczne w budynkach

 

Wykonujemy z zastosowaniem dokładnego sprzętu tj. mierników elektrycznych z odpowiednio wykonanymi kalibracjami według norm jakie są nałożone na producentów tych urządzeń. Po każdym odpowiednio wykonanym badaniu okresowym czy odbiorczym instalacji elektrycznej wykonujemy pełną dokumentacje w postaci protokołów po pomiarowych. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dojazd oraz wycena

Zapewniamy dojazd do klienta, przedstawienie oferty oraz pomoc w wyborze urządzeń.

Montaż i uruchomienie

Profesjonalny montaż wraz z dostarczeniem sprzętu i uruchomieniem całej instalacji.

Gwarancja i serwis

Na każde urządzenie dajemy gwarancje producenta oraz serwis zamontowanych przez nas urządzeń.

Zakres pomiarów w instalacji elektrycznej:

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary impedancji pętli zwarcia

Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych

Pomiar zabezpieczeń wyłączników różnicowoprądowych

Rezystancja uziemienia

Kontrola kolejności faz